DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
PDF Tlačiť

Ponuka nového pracovného miesta

Zmluvou o prevode správy majetkového podielu - 100% podielu cenných papierov sa jediným akcionárom LVN, a.s. v zmysle zverejnenej zmluvy zo dňa 29.12.2018 stáva Ministerstvo vnútra SR. Zmluva v CRZ.

Vážení pacienti.

dovoľte, aby sme Vás privítali na internetovej prezentácii Leteckej vojenskej nemocnice, a.s.
Základným poslaním našej nemocnice je zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti tak pre civilných pacientov ako aj príslušníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR.
LVN, a.s. je pracoviskom, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných poisťovní a tiež výkony na priame platby.
Neoddeliteľnou súčasťou našej a.s. je Ústav leteckej a preventívnej medicíny, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku a vykonáva zdravotné prehliadky vojenského a civilného leteckého personálu.
Oddelenie pracovného lekárstva zabezpečuje vyšetrovanie vojakov zúčastňujúcich sa zahraničných vojenských misií v rámci NATO.