DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
PDF Print

Ponuka nového pracovného miesta

Zmluvou o prevode správy majetkového podielu - 100% podielu cenných papierov sa jediným akcionárom LVN, a.s. v zmysle zverejnenej zmluvy zo dňa 29.12.2018 stáva Ministerstvo vnútra SR. Zmluva v CRZ.

Vážení pacienti.

dovoľte, aby sme Vás privítali na obnovenej internetovej prezentácii Leteckej vojenskej nemocnice, a.s.. Zvolili sme túto formu, aby sme Vám priniesli najnovšie informácie o našom zdravotníckom zariadení.
Letecká vojenská nemocnica, a.s. je akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je od 31.12.2018 Ministerstvo vnútra SR.
Letecká vojenská nemocnica, a.s. je zdravotníckym zariadením typu:
-        poliklinika so špecializovanou ambulantnou starostlivosťou, poskytovaním jednodňovej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích zložiek
-        liečebňa s Klinikou gerontológie a geriatrie a Oddelením dlhodobo chorých
 LVN, a.s. poskytuje výkony Jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch
-        Chirurgia
-        Ortopédia
-        Urológia
-        Otorinolaryngológia
-        Plastická chirurgia

Základným poslaním našej nemocnice je zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti tak pre civilných pacientov ako aj príslušníkov Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR. LVN, a.s. je pracoviskom, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť poistencom všetkých zdravotných poisťovní a tiež výkony na priame platby.

Neoddeliteľnou súčasťou našej a.s. je Ústav leteckej a preventívnej medicíny, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku a vykonáva zdravotné prehliadky leteckého personálu.

LVN, a. s. je výučbovou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore letecké lekárstvo.

Je jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku a poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na úrovni polikliniky II. typu príslušníkom ozbrojených zložiek, leteckému personálu, poistencom všetkých zdravotných poisťovní, ako aj pacientom bez poistenia vrátane občanov zo zahraničia, ktorí hradia svoju zdravotnú  starostlivosť priamou platbou.

Dlhoročná tradícia Vojenskej nemocnice v Košiciach (od roku 1858) so zárukou ľudského prístupu vysoko kvalifikovaného personálu s kvalitným moderným technickým vybavením, prispieva k trvale zvýšenému záujmu o naše služby v regióne.