Ambulancia funkčnej diagnostiky Print
Tuesday, 02 March 2010 09:35
  • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)
  • spirometrické vyšetrenie - vyšetrenie funkcií pľúc
  • ergometrické vyšetrenie - vyšetrenie na bicyklovom ergometri so sledovaním EKG a tlaku krvi pri zaťažení
  • spiroergometrické vyšetrenie - ergometrické vyšetrenie rozšírené o analýzu vydychovaného vzduchu
  • vyšetrenie 24-hodinového monitorovania tlaku krv

Last Updated on Monday, 22 August 2016 10:27