DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
HISTÓRIA VOJENSKEJ NEMOCNICE V KOŠICIACH PDF Print E-mail
Sunday, 14 February 2010 19:20
1858 V tomto roku bola vojenská nemocnica založená. Mala 1 lekára, 1 lekárnika, 334 lôžok a 2242 pacientov ročne.
1916 Počas 1. svetovej vojny sa kapacita nemocnice zvýšila na 1500 lôžok.
1919 V tomto roku vzniklo oddelenie psychiatrie a trachómu.
1922 Nemocnica bola premenovaná na Čsl. Divíznu nemocnicu č.11. Na všetkých oddeleniach boli zriadené ambulancie.
1928 Bol postavený nový chirurgický operačný sál. Očné oddelenie bolo rozšírené o operačný sál a tmavú komoru. V nemocnici bola vybudovaná telefónna ústredňa.
1936 V tomto roku vojenská nemocnica už pozostávala z týchto oddelení: chirurgického, vnútorného a infekčného, venerického a kožného, ušno-krčno-nosného, duševného a nervového, očného, bakteriologického laboratória a prosektúry.
1943 Bola ukončená výstavba novej budovy nemocnice, ktorá bola vybavením vrcholom slovenského vojenského zdravotníctva tej doby.
1945 Nemocnica bola úplne zničená.
1948 V tomto roku bol prijatý  model vojenského zdravotníctva ZSSR. Vznikla ústavná lekáreň.
1955 Nemocnica bola premenovaná na nemocnicu 2. Vojenského okruhu.
1957 Chirurgické oddelenie bolo vybavené septickým a čistým operačným sálom. V nemocnici sa začali vykonávať žalúdkové, žlčníkové operácie a začala sa rozvíjať hrudná chirurgia.
1962 Na internom oddelení bolo založené prvé dialyzačné pracovisko.
1964 Kožné oddelenie začalo liečiť lupienku lokálnymi cytostatikami a kryoterapiou tekutým dusíkom.
1965 Vznikol anesteziologický kabinet. Konštruuje sa hyperbarická komora. Založili sa nezávislé klinické laboratória.
1967 Z anesteziologického kabinetu vzniklo ARO.
1968 Nemocnica získala mobilnú koronárnu jednotku.
1972 Klinické laboratória zaznamenali kvantitatívny aj kvalitatívny rozvoj. Boli dovybavené o plameňový fotometer, počítač krviniek Vitatron DPC, IFP a acidobazický analyzátor ABL 30.
1973 Interné oddelenie malo svoju vlastnú jednotku intenzívnej starostlivosti so 6 lôžkami. Zaviedla sa trombolýza a súčasťou liečby sa stala aj kardiostimulácia. Na ORL oddelení zavádzajú bronchoskopiu a ezofagoskopiu flexibilnými bronchoezofagoskopmi.
1975 Chirurgické oddelenie začalo s cytostatickou perfúznou liečbou u malígnych tumorov dutiny brušnej. Bola založená neurologická ambulancia.
1978 Bola postavená nová poliklinika. Založil sa kabinet pracovného lekárstva a kabinet funkčnej diagnostiky. Na ORL oddelení sa zavádza sialografia verografinom a špeciálne audiometrické vyšetrenie podľa Békessyho.
1979 Skončila sa rekonštrukcia ARO. Bol zabezpečený centrálny kyslíkový a centrálny monitorovací systém. Založilo sa lekársko-psychologické oddelenie.
1982 Bolo založená lôžková časť oddelenia neurológie. Začali sa vykonávať vyšetrenia na EEG a EMG prístrojoch.
1983 Vzniklo oddelenie fyzikálnej a liečebnej rehabilitácie.
1992 Bolo zriadené oddelenie pre dlhodobo chorých.
1994 Vojenská nemocnica sa stala príspevkovou organizáciou a prešla na systém platieb od zdravotných poisťovní. Bolo založené oddelenie leteckého lekárstva a ambulancie prvého kontaktu. 30. augusta bola nemocnica premenovaná na Leteckú vojenskú nemocnicu Košice.
1995 Bola ukončená prestavba RTG oddelenia. Začala sa používať počítačová tomografia a nové ultrazvukové vybavenie. Bol implementovaný nový počítačový systém.
1996 Pre oddelenia neurológie a fyziatricko-rehabilitačné boli postavené nové priestory.
1997 V tomto roku sa začalo používať angio pracovisko a skiagrafické pracovisko s novým špičkovým prístrojovým  vybavením. Začala spolupráca s firmou Internacional Medica Club spol. s.r.o. Žilina. Nemocnica sa zúčastnila na výbere prvého slovenského kozmonauta.
1998 Začali rozsiahle rekonštrukcie historickej budovy. Bola prijatá Koncepcia leteckého lekárstva MZ SR. Nasledovalo vytvorenie kabinetu leteckého lekárstva a nemocnica sa stala výučbovou základňou ILF Bratislava.
2000 Prevzatie starostlivosti o zdravotný stav prezidenta SR počas jeho pobytu v Košiciach.
2001 Medzinárodná konferencia o zdravotníckom zabezpečení pozemných a vzdušných mierových operácii.
Odchod príslušníkov prvej zdravotníckej misie OSN do Východného Timoru pod velením nášho príslušníka plk. MUDr. Daxnera.
Prvé cvičenie Výjazdovej jednotky okamžitej pohotovosti LVN v rámci Integrovaného záchranného systému Krajského úradu Košice.
2002 Návrat prvej rotácie zdravotníckej misie OSN z Východného Timoru.
Ukážka rozvinutia Výjazdovej jednotky okamžitej pohotovosti LVN v Michalovciach za prítomnosti ministrov obrany a vnútra SR.
Plk. MUDr. Michal Beca, primár FRO, získal Cenu primátora mesta Košice.
Cvičenie Výjazdovej jednotky okamžitej pohotovosti LVN - metodické zamestnanie riaditeľa odboru vojenského zdravotníctva pre ostatné vojenské nemocnice.
2003 Ďalšia rotácia zdravotníckej misie OSN vo Východnom Timore.Plk. MUDr. Mikuláš Prokop, riaditeľ LVN, získal Cenu primátora mesta Košice.
Účasť Výjazdovej jednotky okamžitej pohotovosti LVN na cvičení BUKOVEC 2003 organizovaného odborom civilnej ochrany Krajského úradu Košice.
"Ostré" nasadenie Výjazdovej jednotky okamžitej pohotovosti LVN pri zdravotníckom zabezpečení očakávaných 200 tisíc pútnikov počas návštevy pápeža Jána Pavla II. v Rožňave.Odchod plk. MUDr. Mikuláša Prokopa, riaditeľa LVN do zálohy.
2004 Vymenovanie plk. MUDr. Vladimíra Šafčáka do funkcie riaditeľa LVN.
Plk. MUDr. Milan Husťák, primár ORL, získal Cenu primátora mesta Košice.
Medzinárodná konferencia leteckej medicíny pri príležitosti 10. výročia založenia Oddelenia leteckého lekárstva LVN a I. medzinárodné fórum medicíny katastrof. 
Reorganizácia vojenského zdravotníctva - odchod profesionálnych vojakov LVN do zálohy.
2005 Odborné zhromaždenie vojenských lekárov.
2006 Nemocnica sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100%-nou účasťou Ministerstva obrany SR. Predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Košice sa stal Mgr. Ladislav MOLNÁR.

2007

 

2008

 

2009

 

Uskutočnili sa 3 pracovné návštevy p. ministra obrany SR Františka Kašického. Od 26.10.2007 bola rozšírená pôsobnosť Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. na obyvateľov okresu Košice-okolie, pre ktorých LVN, a.s. zabezpečí odbornú lekársku staroslivosť.

Správa 100% akcií LVN a.s. prešla spod Ministerstva obrany SR pod Ministerstvo zdravotníctva SR


Predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom LVN a.s. sa stal MUDr. Ľubomír HUDÁK

2010 Dňa 3.11.2010 bol vymenovaný do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa LVN, a.s. MUDr. Vladimír Šafčák, MPH.
2012 Dňa 24.05.2012 sa Predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom LVN a.s stal MUDr. Ľubomír HUDÁK
Last Updated on Monday, 22 August 2016 10:29