DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Informácie o pracovnom mieste PDF Print E-mail
Wednesday, 27 September 2017 00:00

Letecká vojenská nemocnica, a.s. príjme do pracovného pomeru:

Pracovná pozícia:    lekár oftalmológ

Pracovná náplň:     Diagnostická, preventívna a liečebná činnosť na ambulancii

Minimálne požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, atestácia v odbore oftalmológia

Termín nástupu: 01.11.2018
Základná zložka mzdy: od 1.690,50 €

Uchádzač o pracovnú ponuku doručí žiadosť spolu s profesijným životopisom na adresu:
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice alebo e-mailom na adresu:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

O termíne výberového konania bude uchádzač informovaný telefonicky, príp. elektronicky.

_________________________________________________________________________________________

LVN, a. s. Košice príjme do TPP člena tímu PZS

  • lekára so špecializáciou v niektorom z nasledovných odborov:

odbor všeobecné lekárstvo,

odbor pracovné lekárstvo

odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

odbor služby zdravia pri práci

odbor verejné zdravotníctvo alebo

  • verejného zdravotníka

Kritériá:

  • Prax najmenej 3 roky v oblasti výkonu zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami zamestnancov firiem, posudzovanie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia vypracovanie posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika,
    Znalosť práce s PC.

Platové podmienky:
Lekár: základná zložka mzdy od 1.690,50 €
Verejný zdravotník: základná zložka mzdy od 738,72 €

Žiadosti spolu s profesným životopisom zasielajte na adresu personálneho referátu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

O termíne výberového konania bude uchádzač informovaný telefonicky.
Termín prijímania doručovania žiadosti je do 30.10.2018

__________________________________________________________________________________________ 

Letecká vojenská nemocnica, a.s. prijme do trvalého pracovného pomeru:

Pracovná pozícia:    Sestra v zmenovej prevádzke

Minimálne požadované vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, VOV v odbore Sestra, diplomovaná všeobecná sestra, resp. I, II.st. VŠ v odbore Ošetrovateľstvo.

Odporúčaná prax: špecializácia a prax nie sú podmienkou

Termín nástupu: 01.11.2018

Mzdové ohodnotenie (brutto): od 738,72 €/mesačne 

Výška základnej zložky mzdy je upravovaná na základe vzdelania a špecializácie. 

Uchádzač o pracovnú ponuku doručí žiadosť spolu s profesijným životopisom na adresu, príp This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 04001 Košice

O termíne výberového konania bude uchádzač informovaný telefonicky.

Termín prijímania doručovania žiadosti je najneskôr do 31.10.2018

Last Updated on Friday, 22 February 2019 09:33