DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
NEUROLÓGIA PDF Print E-mail
Sunday, 14 February 2010 16:59
 • Neurologická ambulancia
 • Neurologická poradňa EMG
 • Záchvatová poradňa
 • Funkčná diagnostika

Vedúci lekár: MUDr. Renáta VIŠTANOVÁ
Kontakt: 055 / 61 30 940
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lekári:
MUDr. Vladimír ŠAFČÁK, PhD., MPH 
Kontakt: 055 / 61 30 412

Lekári: 
MUDr. Marianna KARASOVÁ 
Kontakt: 055 / 61 30 940


Vedúca sestra: Anna SCHRÖTTEROVÁ
Kontakt: 055 / 61 30 952

Objednanie na vyšetrenie telefonicky.

Činnosť  neurologického oddelenia: Zabezpečuje starostlivosť o neurologických pacientov v ambulantnej časti. 

Vlastné diagnostické možnosti:

EEG (elektroencefalografické vyšetrenie): v diagnostike záchvatových  a ložiskových ochorení mozgu

 • natívne
 • po spánkovej deprivácii
 • pri fotostimulácii
 • Kontakt: 055 / 61 30 942


EMG (elektromygrafické vyšetrenie):komplex  diagnostických postupov u  nervovo-svalových  ochorení, patrí k vybraným pracoviskám s možnosťou liečby týchto porúch botulotoxínom.

Kontakt: 055 / 61 30 952

EP (evokované potenciály):pomocné vyšetrenia v diagnostike  centrálnych  neurologických porúch, napr. demyelinizačné ochorenia, k monitorovaniu funkčnosti zrakového, motorického, sluchového a systému citlivosti

 • VEP - zrakové
 • SSEP - somatosenzorické
 • MEP - motorické
 • BAEP - kmeňové - sluchové

 • USG vyšetrenie:
  Farebné duplexné ultrasonografické vyšetrenie extrakraniálneho a transkraniálneho úseku  mozgových ciev : pre pacientov s mozgovými cievnymi poruchami, TIA, vertigo, tinitus, …. 

Komplexná diagnosticko – terapeutická starostlivosť o pacientov s vertebrogénnymi ochoreniami  vďaka dostupnosti rtg diagnostických metód, kooperácii s algeziológom.

Alternatívna medicína:

 • akupunktúra
 • elektroakupunktúra podľa Volla
 • prehrievanie – MOXA terapia
Last Updated on Tuesday, 16 October 2018 06:01