DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. PDF Print E-mail
Friday, 16 March 2012 12:43

Dňa 22.3.2012 o 13.00 hodine začíname s odborným poradenstvom pre vodičov, jazdiacich pod vplyvom alkoholu, na Psychologickom pracovisku Ústavu leteckej a preventívnej medicíny v Leteckej vojenskej nemocnici, a.s. v Košiciach.

Psychologického poradenstva sú povinní, podľa Vyhlášky MV 361/2011 Z.z. platnej od 1.11.2011, absolvovať vodiči, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne osoby, ktorým takáto povinnosť vyplýva zo zákona.

Absolvovanie takéhoto poradenstva je podmienkou na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok.

Poradenstvo bude formou štyroch skupinových trojhodinových sedení v týždenných intervaloch, pod vedením certifikovaného dopravného psychológa, PhDr.Juliany Mayerovej. Po absolvovaní poradenstva dostanú účastníci doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Aktuálna cena pre jedného účastníka je 270 EUR za celé poradenstvo, s platbou vopred a nie je hradené poisťovňou.

Na Psychiatrickom oddelení Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. v Košiciach je zároveň možnosť psychiatrického vyšetrenia po odobratí vodičského preukazu po požití alkoholu alebo iných návykových látok. Cena psychiatrického vyšetrenia a posudku je 50 EUR.

Informácie a termíny odborného psychologického poradenstva získate na telefónnych číslach: 055/6130754 
alebo 055/6130992, e mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telefónne číslo pre psychiatrické vyšetrenie je: 055/6130990

 

Last Updated on Monday, 22 August 2016 10:32