DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH PDF Print E-mail
Thursday, 08 September 2011 11:42

 

Oddelenie dlhodobo chorých zahájilo svoju činnosť v LVN, a.s. od 1.8.2011 na základe potrieb mesta Košíc a okolia pre nárast počtu chronicky chorých pacientov. Oddelenie poskytuje režimovú liečbu spojenú s medikamentóznou, dietetickou a rehabilitačnou terapiou, pričom sa kladie hlavný dôraz na kvalifikovanú ošetrovateľskú starostlivosť.

Liečba, ktorú vykonávajú vysoko kvalifikovaní a erudovaní zdravotnícki pracovníci, je zameraná väčšinou na imobilných, inkotinentných chorých, často s nasogastrickou sondou, PEGom, močovým katétrom, vyžadujúcich maximálnu ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť.

Oddelenie disponuje 35 lôžkami v jedno, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách so sociálnym zariadením, ktoré sú vybavené polohovateľnými posteľami s antidekubitálnymi matracmi a kyslíkom. Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta. Denne sa u chorých vykonáva rehabilitácia, najčastejšie pri lôžku chorého s prenosnými prístrojmi ako diadynamik, ultrazvuk. Hospitalizácia na oddelení pre dospelých pacientov nie je vekovo obmedzená.

Prijatie na oddelenie sa vykonáva na odporúčanie praktického lekára, odborného lekára a ako preklady z iných oddelení cestou internej ambulancie.

 

Primár: MUDr. Jana KAFFANOVÁ

Tel. č.: 055 / 61 30 110

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Vedúca sestra: Mgr. Martina Juhásová

Tel. č.: 055 / 61 30 103

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 21 November 2017 08:36