DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA PDF Print E-mail
Tuesday, 18 May 2010 06:30

 

 • PhDr. Juliana Mayerová (psychológ), tel. 61 30 754

Klinická psychológia

 • liečba duševných ťažkostí a porúch
 • liečba úzkostných a depresívnych nálad
 • riešenie problémov spojených s nadmerným stresom a tréning na zvládnutie stresových situácií
 • liečba psychosomatických a neurotických porúch
 • individuálna psychoterapia (hlbinno-analytický smer, relaxačné metódy)
 • skupinová psychoterapia (systemická terapia rodiny, terapia závislostí)
 • komplexná psychodiagnostika (tiež pre potreby neurológa, internistu a pod.)
 • posudková činnosť a súdno-expertízna činnosť

Dopravná a pracovná psychológia

 • posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo (aj vodičov s právom prednostnej jazdy!)
 • posudzovanie psychickej spôsobilosti pracovať na rizikových pracoviskách (práce vo výškach, v hĺbkach a pod.)
 • posudzovanie spôsobilosti nosiť a držať strelnú zbraň
 • poradenstvo pri výberových konaniach
 • teambuildingové aktivity
 • kurzy efektívnej komunikácie pre manažérov

 

Last Updated on Monday, 22 August 2016 10:26