DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
ÚSTAV LETECKEJ A PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 11 August 2008 22:13

Ústav leteckej a preventívnej medicíny (ÚLaPM) v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. (LVN) v Košiciach je v podmienkach Slovenskej republiky jediným ústavom svojho druhu, ktorý má na starosti výber a vyšetrovanie leteckého personálu. V roku 1994 vzniklo Oddelenie leteckého lekárstva (OLL) ako jedno z oddelení Leteckej vojenskej nemocnice. V roku 2008 z bývalého Oddelenia leteckého lekárstva vznikol Ústav leteckej a preventívnej medicíny, ktorý má dve oddelenia: Oddelenie leteckého lekárstva a preventívnej medicíny a Oddelenie leteckej a dopravnej psychológie. Za dobu svojho pôsobenia si ÚLaPM vypracoval kvalitný a spoľahlivý systém výberových a preventívnych lekárskych a psychologických vyšetrení s následnou liečebno-preventívnou starostlivosťou. Tieto svoje skúsenosti a poznatky uplatňuje v lekárskej starostlivosti a vyšetreniach nielen u špičkových, náročných a vysoko exponovaných profesií akými sú napr. letci, ale aj u preventívnych vyšetrení bežnej populácie a v klinickej praxi.

 

• Pokyny klientom prichádzajúcim na leteckolekárske vyšetrenie

 

Kabinet leteckého lekárstva LVN, a. s.
Subkatedra leteckého lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Postgraduálna výchova, výcvik a doškoľovanie leteckých lekárov a psychológov.

Ambulancia leteckého a preventívneho lekárstva
Vyšetrovanie a posudkové hodnotenie zdravotného stavu leteckého personálu (vojenského i civilného) z celej SR,ako aj zahraničných klientov, ktorí lietajú na licenciu vydanú v SR.

Kardiologická a interná ambulancia

· kardiologické a interné vyšetrenie

· elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)

· ergometrické vyšetrenie - vyšetrenie na bicyklovom ergometri so sledovaním EKG a tlaku krvi pri zaťažení

· vyšetrenie neskorých komorových potenciálov

· vyšetrenie 24 hodinového monitorovania tlaku krvi

· echokardiografické vyšetrenie (ECHOKG)

Ambulancia funkčnej diagnostiky

· elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)

· spirometrické vyšetrenie - vyšetrenie funkcií pľúc

· ergometrické vyšetrenie - vyšetrenie na bicyklovom ergometri so sledovaním EKG a tlaku krvi pri zaťažení

· spiroergometrické vyšetrenie - ergometrické vyšetrenie rozšírené o analýzu vydychovaného vzduchu

· vyšetrenie 24-hodinového monitorovania tlaku krvi

Letecká psychológia

· letecko-psychologický výber uchádzačov na profesiu vojenský pilot a riadiaci letovej prevádzky

· posudzovanie psychickej a pracovnej spôsobilosti leteckého personálu

· vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin leteckých nehôd a incidentov z hľadiska ľudských faktorov

Klinická psychológia

· liečba duševných ťažkostí a porúch

· liečba úzkostných a depresívnych nálad

· riešenie problémov spojených s nadmerným stresom a tréning na zvládnutie stresových situácií

· liečba psychosomatických a neurotických porúch

· individuálna psychoterapia (hlbinno-analytický smer, relaxačné metódy)

· skupinová psychoterapia (terapia závislostí, neurotických a psychosomatických porúch)

· komplexná psychodiagnostika (tiež pre potreby neurológa, internistu, psychiatra, všeobecného lekáraa pod.)

· posudková činnosť a súdno-expertízna činnosť

Dopravná a pracovná psychológia

· posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo (aj vodičov s právom prednostnej jazdy!)

· posudzovanie psychickej spôsobilosti pracovať na rizikových pracoviskách (práce vo výškach, v hĺbkach a pod.)

· posudzovanie psychickej spôsobilosti pre výkon práce SBS

· posudzovanie spôsobilosti nosiť a držať strelnú zbraň

· poradenstvo pri výberových konaniach

· teambuildingové aktivity

· kurzy efektívnej komunikácie pre manažérov

Špeciálne odborné činnosti

Poradenská, konzultačná, expertná, výskumná a súdno-znalecká činnosť v odboroch letecká a interná medicína, kardiológia, letecká a klinická psychológia a psychológia dopravy. Špeciálny výcvik a doškoľovanie leteckého personálu v problematike „Ľudské faktory v letectve“.

Kontakty

Prijímacia kancelária ÚLaPM,tel. 055/6130751

fax 055/6130765

email Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

MUDr. Miroslav Pačuta (riaditeľ ústavu leteckej a preventívnej medicíny), tel. 055/6130751
MUDr. Peter Daxner, PhD (lekár Oddelenia leteckej a preventívnej medicíny), tel. 055/6130751
MUDr. Jozef Sabo (lekár Ústavu leteckej a preventívnej medicíny), tel. 055/6130751

PhDr. Juliana Mayerová (psychológ Oddelenia leteckej, dopravnej a klinickej psychológie), tel. 055/6130754
MUDr. Martina Nagyová (
lekár Oddelenia leteckej a preventívnej medicíny
), tel. 055/6130751
Mgr. Timea Kolesárová (psychológ ), tel. 055/6130995


Objednávanie psychologických vyšetrení na tel. číslach 055/6130992, 055/6130755

Posledná úprava Pondelok, 16 Október 2017 09:19