DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Ambulancia leteckej, dopravnej a klinickej psychológie PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 02 Marec 2010 09:41
 • PhDr. Juliana Mayerová (psychológ), tel. 055 - 61 30 754
 • objednávky psychologických vyšetrení na tel. čísle 055 - 61 30 992

Letecká psychológia

 • letecko-psychologický výber uchádzačov o profesiu pilot (I., II. trieda) a riadiaci letovej prevádzky
 • posudzovanie psychickej a pracovnej spôsobilosti leteckého personálu
 • výcvikové programy bezpečnosti pre letecké posádky a pozemný letecký personál
 • vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin leteckých nehôd a incidentov z hľadiska ľudských faktorov

Klinická psychológia

 • liečba duševných ťažkostí a porúch
 • liečba úzkostných a depresívnych nálad
 • riešenie problémov spojených s nadmerným stresom a tréning na zvládnutie stresových situácií
 • liečba psychosomatických a neurotických porúch
 • individuálna psychoterapia (hlbinno-analytický smer, relaxačné metódy)
 • skupinová psychoterapia (systemická terapia rodiny, terapia závislostí)
 • komplexná psychodiagnostika (tiež pre potreby neurológa, internistu a pod.)
 • posudková činnosť a súdno-expertízna činnosť

Dopravná a pracovná psychológia

 • posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo (aj vodičov s právom prednostnej jazdy!)
 • posudzovanie psychickej spôsobilosti pracovať na rizikových pracoviskách (práce vo výškach, v hĺbkach a pod.)
 • posudzovanie spôsobilosti nosiť a držať strelnú zbraň
 • poradenstvo pri výberových konaniach
 • teambuildingové aktivity
 • kurzy efektívnej komunikácie pre manažérov

.
Posledná úprava Piatok, 16 Marec 2012 13:05