Otvorené lôžka Tlačiť
Streda, 07 September 2011 09:37

 

Otvorenie lôžkových oddelení Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. od 1.8.2011:
KLINIKA GERONTOLÓGIE A GERIATRIE - 35 lôžok:

Kontakt pre objednávanie a príjem pacientov:

Prednosta: prof. MUDr. Štefan Koval, PhD.
Tel. č.: 055/61 30 621

ODDELENIE DLHODOBO CHORÝCH - 35 lôžok:

Kontakt pre objednávanie a príjem pacientov:
Primárka: MUDr. Jana Kaffanová
Tel. č.: 055/61 30 110
Posledná úprava Pondelok, 22 August 2016 10:33