DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Pokyny klientom prichádzajúcim na leteckolekárske vyšetrenie PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 23 Október 2010 14:36

 

Pokyny klientom prichádzajúcim na leteckolekárske vyšetrenie

Vážená klientka, vážený klient,

· na leteckolekárske vyšetrenie sa môžete objednať na tel. čísle 055/6130751

· na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred, s predstihom 2-3 týždne

· vstupné vyšetrenie trvá 1 deň ( v prípade potreby doplňujúcich vyšetrení 2 dni).

· mladšie osoby ako 18 rokov musia prísť v sprievode zákonného zástupcu

· príchod do LVN, a. s., je o 07.00 hod. na Ústav leteckej medicíny – 7. poschodie polikliniky

· doniesť so sebou preukaz poistenca, občiansky preukaz

· potvrdenie o zdravotnom stave od svojho ošetrujúceho lekára (aké choroby, úrazy, operácie závažnejšieho charakteru ste prekonali, aké lieky užívate …..) - NIE ZDRAVOTNÚ KARTU !!!

· pokiaľ navštevujete niektorú z odborných ambulancií (napr. imunoalergologickú, kardiologickú, hematologickú, urologickú a pod.) je potrebné doniesť so sebou kópie správ za posledný rok

· gynekologické vyšetrenie – u žien

· textový popis RTG hrudníka (nie snímku !!!), len ak bol robený

· peniaze na zaplatenie lekárskej prehliadky, ktorú hradíte v hotovosti v pokladni nemocnice LVN, a. s.

Ceny leteckých prehliadok – platnosť od 01.04.2015

1

Vstupné vyšetrenie 1. triedy zdravotnej spôsobilosti

310,00 €

2

Vstupné vyšetrenie 2. triedy zdravotnej spôsobilosti

234,00 €

3

Vstupné vyšetrenie 3. triedy zdravotnej spôsobilosti

307,00 €

4 Vstupné vyšetrenie palubných sprievodcov 120,00 €
5 Vstupné vyšetrenie LAPL 116,00 €
6

Pravidelné vyšetrenie 1. triedy zdravotnej spôsobilosti

98,00 €

7

Pravidelné vyšetrenie 2. triedy zdravotnej spôsobilosti

88,00 €

8

Pravidelné vyšetrenie 3. triedy zdravotnej spôsobilosti

145,00 €

9 Pravidelné vyšetrenie palubných sprievodcov 57,00€
10 Pravidelné vyšetrenie LAPL 50€
11

Rozšírené pravidelné vyš. 1. triedy zdravotnej spôsobilosti

153,00 €

12

Rozšírené pravidelné vyš. 2. tr. na 1. tr. zdrav. spôsobilosti

281,00 €

13

Rozšírené pravidelné vyš. 2. triedy zdravotnej spôsobilosti

100,00 €

14

Rozšírené pravidelné vyš. 3. triedy zdravotnej spôsobilosti

236,00 €


Doplňujúce vyšetrenia – pokiaľ sú potrebné a nie sú súčasťou základného vyšetrenia:

   
   
   

Psychologické vyšetrenie pilota 1. triedy

30,00 €

Psychologické vyšetrenie pilota 2. triedy

30,00 €

Psychologické vyšetrenie RLP

50,00 €

RTG hrudníka

11,00 €

Duplikát z vystavenej dokumentácie alebo nové Osvedčenie

5,00 € s DPH

Duplikát z vystavenej lekárskej správy

5,00 € s DPH

Kontrolné vyšetrenie, posudkové zhodnotenie, lekárska správa

20,00 €

Civilné Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti pre vojenský letecký personál

30,00 €

Rozšírené kardiologické vyšetrenie + ECHOKG 26,56 €

Spirometria 3,32 €

EKG 3,32 €

Audiogram 10,00 €

Komplexné očné vyšetrenie 32,00 €

Lekárske vyšetrenia sú v zmysle § 29 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. oslobodené od DPH.

V prípade záujmu a voľnej kapacity je možnosť zabezpečiť
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe hotelového typu,
ktorá sa nachádza v priestoroch LVN, a.s.

 

Ubytovanie I.

 

1 osoba

22 €/1 noc

 

2 osoby

15 €/1 noc

 
storno poplatok za ubytovanie   10,00€

Ceny za ubytovanie sú uvedené s DPH.

Miestna daň za ubytovanie: 1,50 €/1osoba/1 noc
v zmysle VZN č. 104/2009 Magistrát mesta Košice.

Miestna daň za ubytovanie je oslobodená od DPH.

Parkovné - pacient / noc 10,00 € s DPH

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 09 Júl 2019 06:40